Showing posts with label Bangla Love Letter SMS. Show all posts
Showing posts with label Bangla Love Letter SMS. Show all posts

Valobasa Pap 9, 9 Kono Vul,Valobasha Sobar Jibone Ek Ekta Kul. Valobasa Moner Kotha,Mukr Kotha 9.Valobasha Sukh Kin2 Sobr Jonno 9.!

Valobasar Ekta Bari Banabo. Khat Hobe Bissaser. Janala Hobe Phuler. Dorja Hobe Premer. Ghorta Hobe Adorer. R Rakbo Sekhane Amader… I Love You Puchku..!!

Valobasa Mane Message Lekha Noy.Valobasa Mane Mobile E Kotha Bola Noy; Vaobasha Mane Sudhu Love Letter Lekha Noy, Valobasa Mane 2ti Moner Ekti Asha.. Jar Nam “Valobasha”

'